03

Verpleegkundige.

De digitalsering van uw RIZIV Sociaal Statuut

Digitale procedure

Het doel van de digitalisering van de procedure is het vereenvoudigen van de taak van de zorgverleners. Het RIZIV zal de officiële databanken raadplegen om informatie te verzamelen over de situatie en activiteiten van zorgverleners. Zo kunnen ze zien of deze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van het sociaal statuut. De toekenningsvoorwaarden hebben specifieke kenmerken naargelang het beroep, maar in alle gevallen moeten de zorgverleners gedurende het jaar een bepaald aantal diensten hebben verleend.

februari 1, 2021

Kennisgeving van contracten

Eerste limietdatum voor het invoeren van de gegevens van een contract voor verwerking van uw dossier volgens de digitale procedure. Vanaf dat moment wordt de link gelegd tussen uw contract en het dossier met uw prestaties uit 2020.

juni 1, 2021

Gegevensverzameling (juni)

Het RIZIV verzamelt informatie over uw situatie (werknemer, zelfstandige), uw functie (medewerker, enz.), Uw activiteit (onderbreking van de activiteit: ziekte, moederschap, enz.).

juli 1, 2021

Evaluatie

Het RIZIV communiceert de verzamelde gegevens en de evaluatie die daaruit voortvloeit voor de toekenning van het RIZIV-statuut.

juli 1, 2021

Aanvullende informatie (juli - augustus)

Periode waarin u informatie kunt verstrekken ter aanvulling van die van het RIZIV (uitkeringen, ...).

september 1, 2021

Eerste beslissingen (begin september)

Als u geen aanvullende informatie heeft ingevoerd, beslist het RIZIV over de toekenning van het RIZIV-statuut en het bedrag van de premie op basis van de verzamelde informatie. Als het RIZIV u niet het hoogste bedrag toekent voor uw beroep, kunt u binnen 60 dagen de beslissing betwisten.

september 1, 2021

Beslissingen na aanvullende informatie (september - december)

Als u aanvullende informatie heeft verstrekt, verwerkt het RIZIV deze informatie handmatig en neemt vervolgens een beslissing. Wanneer u op de hoogte gebracht wordt van deze beslissing, kunt u deze binnen de 60 dagen betwisten.

september 1, 2021

Betaling

Tenzij de beslissing van het RIZIV wordt betwist, vindt de betaling uiterlijk 15 januari van het volgende jaar plaats. Het RIZIV betaalt de premies waarvan de beslissing van het dossier definitief geworden is.

Aan dit stuk wordt nog gewerkt…