04

Logopedist.

De digitalisatie van uw RIZIV-Statuut

Digitale procedure

Het doel van de digitalisering van de procedure is het vereenvoudigen van de taak van de zorgverleners. Het RIZIV zal de officiële databanken raadplegen om informatie te verzamelen over de situatie en activiteiten van zorgverleners. Zo kunnen ze zien of deze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van het sociaal statuut. De toekenningsvoorwaarden hebben specifieke kenmerken naargelang het beroep, maar in alle gevallen moeten de zorgverleners gedurende het jaar een bepaald aantal diensten hebben verleend.

februari 1, 2023

Kennisgeving van contracten

Eerste limietdatum voor het invoeren van de gegevens van een contract voor verwerking van uw dossier volgens de digitale procedure. Als er maar één contract in uw dossier op ProGezondheid staat, wordt de link gelegd tussen uw contract en het dossier met uw prestaties uit 2022.

juni 1, 2023

Gegevensverzameling (juni)

Het RIZIV verzamelt informatie over uw situatie (werknemer, zelfstandige), uw functie (medewerker, enz.), Uw activiteit (onderbreking van de activiteit: ziekte, moederschap, enz.).

juli 1, 2023

Evaluatie

Het RIZIV communiceert de verzamelde gegevens en de evaluatie die daaruit voortvloeit voor de toekenning van het RIZIV-statuut. Als er op dat moment nog geen contract aan het premiedossier 2022 is gekoppeld, moet u zelf een aanvraag indienen, hetzij via ProGezondheid, hetzij op papier.

juli 1, 2023

Aanvullende informatie (juli - augustus)

Periode waarin u informatie kunt verstrekken ter aanvulling van die van het RIZIV (uitkeringen, ...).

september 1, 2023

Eerste beslissingen (begin september)

Als u geen aanvullende informatie heeft ingevoerd, beslist het RIZIV over de toekenning van het RIZIV-statuut en het bedrag van de premie op basis van de verzamelde informatie. Als het RIZIV u niet het hoogste bedrag toekent voor uw beroep, kunt u binnen 60 dagen de beslissing betwisten.

september 1, 2023

Beslissingen na aanvullende informatie (september - december)

Als u aanvullende informatie heeft verstrekt, verwerkt het RIZIV deze informatie handmatig en neemt vervolgens een beslissing. Wanneer u op de hoogte gebracht wordt van deze beslissing, kunt u deze binnen de 60 dagen betwisten.

oktober 1, 2023

Betaling

RIZIV betaalt de premies waarvan de beslissing van het dossier definitief geworden is. De betaling uiterlijk 15 januari van het volgende jaar plaats (2024).

Voor logopedisten zal de beoordeling van het recht op Sociaal Statuut grotendeels gebaseerd zijn op profielgegevens verzameld door het RIZIV.

Nuttige informatie over hoe het RIZIV “werkt” op vlak van het RIZIV-statuut:
– Zij houden alleen rekening met de prestaties die in 2021 door de onderlinge verzekeringsmaatschappijen worden VERGOED, hetgeen verschilt met de verrichte prestaties in 2021. Enerzijds worden prestaties die in 2019 of 2020 werden verricht en in 2021 worden vergoed, meegerekend, anderzijds worden prestaties die in 2021 worden verricht maar in 2022 worden vergoed, niet meegerekend.
– “door de mutualiteit” is geen onschuldige term: met de prestaties die meegenomen worden door de aanvullende verzekeringen van de mutualiteiten, wordt geen rekening gehouden om te bepalen of u de vereiste activiteitsdrempel hebt bereikt

In sommige gevallen zullen de RIZIV-gegevens moeten worden aangevuld/gecorrigeerd met andere informatie. Voorbeeld: perioden van arbeidsongeschiktheid (zwangerschapsverlof) zijn mogelijk niet correct geregistreerd.

Deze informatie moet naar het RIZIV worden gestuurd. U kunt Curalia vragen om uw dossier van het sociaal statuut op te volgen en aan te vullen (met inbegrip van het invoeren van bijkomende informatie) in uw naam door middel van een mandaat.
Het instellen van een mandaat is in een paar minuten gebeurd en bevrijdt u van de opvolging van dit dossier.

Meer informatie over het mandaat