04

Logopedist.

De digitalisatie van uw RIZIV-Statuut

Digitale procedure

Het doel van de digitalisering van de procedure is het vereenvoudigen van de taak van de zorgverleners. Het RIZIV zal de officiële databanken raadplegen om informatie te verzamelen over de situatie en activiteiten van zorgverleners. Zo kunnen ze zien of deze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van het sociaal statuut. De toekenningsvoorwaarden hebben specifieke kenmerken naargelang het beroep, maar in alle gevallen moeten de zorgverleners gedurende het jaar een bepaald aantal diensten hebben verleend.

april 30, 2020

Kennisgeving van contracten

Termijn voor het invoeren van de gegevens van een contract voor verwerking van uw dossier volgens de digitale procedure

juni 1, 2020

Gegevensverzameling (juni - juli)

Het RIZIV verzamelt informatie over uw situatie (werknemer, zelfstandige), uw functie (medewerker, enz.), Uw activiteit (onderbreking van de activiteit: ziekte, moederschap, enz.).

augustus 1, 2020

Evaluatie

Het RIZIV maakt van de verzamelde informatie een evaluatie die beslist over het toekennen van het RIZIV-Statuut: goed of niet, voltijds ¾ tijd, ½ keer de interventie waarop men recht heeft

augustus 1, 2020

Aanvullende informatie (augustus - september)

Periode waarin u informatie kunt verstrekken ter aanvulling van die van het RIZIV (uitkeringen, ...).

september 30, 2020

Eerste beslissingen (eind september)

Als u geen aanvullende informatie heeft ingevoerd, beslist het RIZIV over de toekenning van het RIZIV-statuut en het bedrag van de premie op basis van de verzamelde informatie.

oktober 1, 2020

Beslissingen na aanvullende informatie (oktober - december)

Als u aanvullende informatie heeft verstrekt, verwerkt het RIZIV deze informatie handmatig en neemt vervolgens een beslissing. Wanneer u op de hoogte gebracht wordt van deze beslissing, kunt u deze binnen de 60 dagen betwisten.

januari 15, 2021

Betaling

Tenzij de beslissing van het RIZIV wordt betwist, vindt de betaling uiterlijk 15 januari van het volgende jaar plaats.

Voor logopedisten zal de beoordeling van het recht op Sociaal Statuut grotendeels gebaseerd zijn op profielgegevens verzameld door het RIZIV. In sommige gevallen zullen deze gegevens moeten worden aangevuld / gecorrigeerd met andere informatie. Perioden van arbeidsongeschiktheid zijn mogelijk niet correct geregistreerd, uitgevoerde diensten kunnen zijn gecertificeerd door een andere aanbieder, … Deze informatie moet worden verzonden naar het RIZIV.

U kunt Curalia de opdracht geven om ons uw dossier (inclusief het invoeren van aanvullende informatie) voor u te laten controleren = mandaat geven.