08

Juridische bemerkingen

De juridische opmerkingen omvatten:

Adresgegevens
Segmentatie
Privacy
SFCR
Statuten
MIFID
Jaarverslag 2018
– Politiek Prominente Personen

Adresgegevens

Curalia omvat:

1. Curalia o.v.v.
Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel

Onderlinge verzekeringsvereniging

Levensverzekeringsmaatschappij erkend onder nr. 0809

RPR 0406 290 141

02/735.80.55

info@curalia.be

IBAN BE47 3100 2364 8080

2. Curalia Brokers c.v.b.a.
Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel

Verzekeringsmakelaar erkend onder nr. 042573 A

RPR 0463 745 716

02/735.80.55

info@curalia.be

IBAN BE62 3101 3895 0061

IBAN BE80 3101 3895 1977

Het register van verzekeringsondernemingen en van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12 – 14 en is terug te vinden op www.fsma.

Segmentatie

Segmentatie van de tarieven
Om te bepalen welk contract en welk tarief van toepassing is, passen we volgende criteria toe:

1. Collectief contract HOSPINOVA:

•Lid zorgverlener met een actief* pensioencontract CuraNova (B1)
•Lid zorgverlener met een actief*** pensioencontract 3e pijler (zonder contract 2e pijler) (B2)
•Oud-lid met een pensioencontract dat eindigde voor 31/12/2015
•Oud-lid met een pensioencontract van het type B1 of B2 dat eindigt na 01/01/2016

*Actief = storting van min. € 200 tijdens de 24 maanden voorafgaand aan de vervaldag 01/07

Jaarlijkse premie :
•Kind tot 18 jaar: € 83,04
•Volwassene tot 65 jaar: € 240,00
•Vanaf 65 jaar: € 626,16

2. Collectief contract HOSPI
•Lid zorgverlener met een niet-actief** pensioencontract CuraNova (A1) of een niet-actief** pensioencontract 3e pijler (A2)
•Lid zorgverlener met een pensioencontract 2e pijler (niet-Curanova) (A3)
•Oud-lid met een pensioencontract van het type A1, A2 of A3 dat eindigt na 01/01/2016

**Niet-actief = Geen storting van min. € 200 tijdens de 24 maanden voorafgaand aan de vervaldag 01/07

Jaarlijkse premie:
•Kind tot 18 jaar: € 98,28
•Volwassene tot 65 jaar: € 283,80
•Vanaf 65 jaar: € 739,92

3. Individuele hospitalisatieverzekering (via Curalia Brokers)
•Niet-lid Curalia
•Lid niet-zorgverlener

Lid = verzekeringnemer van een levensverzekeringscontract

Jaarlijkse premie: Afhankelijk van leeftijd, woonplaats, gekozen waarborg en de vrijstelling

Privacy

Curalia verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van uw contracten. In bijlage kan u ons privacybeleid vinden. U heeft het recht uw persoonsgevens te consulteren, te corrigeren, te wissen … hiertoe kan u contact opnemen met onze DPO via privacy@curalia.be. Bijkomende inlichtingen kan u eveneens bij de DPO krijgen. Wenst u zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden, dan kan dit eveneens via dit emailadres.g

SFCR

Informatie in het kader van de Europese Solvency II richtlijn

De Europese Solvency II richtlijn is bekend vanwege de nieuwe regels met betrekking tot de evaluatie van de solvabiliteit van verzekeringsmaatschappijen. 

Het omvat ook een belangrijk luik “Informatie”. Dit luik voorziet de realisatie van verslagen die geschreven dienen te worden door verzekeringsmaatschappijen. Een deel van deze verslagen is bestemd voor de toezichthouders maar er is ook een verslag bestemd voor het publiek: de SFCR (Solvency and Financial Condition Report), verslag over de solvabiliteit en de financiële situatie.

Elke verzekeringsmaatschappij die actief is in de Europese Unie moet dit rapport openbaar maken en op haar website beschikbaar maken.

Hier vindt u het SFCR 2019-rapport van Curalia.

Statuten

Algemeen document Informatie omtrent de externe mandaten van de leiders van Curalia  (conform het Reglement van de CBFA van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen).