05

Arts.

De digitalisering van uw RIZIV Sociaal Statuut

Digitale procedure

Het doel van de digitalisering van de procedure is het vereenvoudigen van de taak van de zorgverleners. Het RIZIV zal de officiële databanken raadplegen om informatie te verzamelen over de situatie en activiteiten van zorgverleners. Zo kunnen ze zien of deze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van het sociaal statuut. De toekenningsvoorwaarden hebben specifieke kenmerken naargelang het beroep, maar in alle gevallen moeten de zorgverleners gedurende het jaar een bepaald aantal diensten hebben verleend.

februari 1, 2023

Kennisgeving van contracten

Eerste limietdatum voor het invoeren van de gegevens van een contract voor verwerking van uw dossier volgens de digitale procedure. Als er maar één contract in uw dossier op ProGezondheid staat, wordt de link gelegd tussen uw contract en het dossier met uw prestaties uit 2022.

juni 1, 2023

Gegevensverzameling (juni)

Het RIZIV verzamelt informatie over uw situatie (werknemer, zelfstandige), uw functie (medewerker, enz.), Uw activiteit (onderbreking van de activiteit: ziekte, moederschap, enz.).

juli 1, 2023

Evaluatie

Het RIZIV communiceert de verzamelde gegevens en de evaluatie die daaruit voortvloeit voor de toekenning van het RIZIV-statuut. Als er op dat moment nog geen contract aan het premiedossier 2022 is gekoppeld, moet u zelf een aanvraag indienen, hetzij via ProGezondheid, hetzij op papier.

juli 1, 2023

Aanvullende informatie (juli - augustus)

Periode waarin u informatie kunt verstrekken ter aanvulling van die van het RIZIV (uitkeringen, ...).

september 1, 2023

Eerste beslissingen (begin september)

Als u geen aanvullende informatie heeft ingevoerd, beslist het RIZIV over de toekenning van het RIZIV-statuut en het bedrag van de premie op basis van de verzamelde informatie. Als het RIZIV u niet het hoogste bedrag toekent voor uw beroep, kunt u binnen 60 dagen de beslissing betwisten.

september 1, 2023

Beslissingen na aanvullende informatie (september - december)

Als u aanvullende informatie heeft verstrekt, verwerkt het RIZIV deze informatie handmatig en neemt vervolgens een beslissing. Wanneer u op de hoogte gebracht wordt van deze beslissing, kunt u deze binnen de 60 dagen betwisten.

oktober 1, 2023

Betaling

RIZIV betaalt de premies waarvan de beslissing van het dossier definitief geworden is. De betaling uiterlijk 15 januari van het volgende jaar plaats (2024).

De digitalisering van de procedure voor het verkrijgen van de sociale voordelen maakt het leven van artsen gemakkelijker. De gegevens die het RIZIV gebruikt om de toekenning van uitkeringen te evalueren en daarover te beslissen, zijn hoofdzakelijk gegevens van het RIZIV zelf (profiel), met het voordeel dat artsen in opleiding of die hun opleiding minder dan vijf jaar geleden hebben beëindigd, geen activiteitsdrempel hoeven te rechtvaardigen.

Voor artsen die in het verleden de assimilatieprocedure hebben moeten toepassen, is het echter niet gemakkelijk dat zij prestaties per uur moeten bewijzen, eventueel naast een bedrag dat door de mutualiteit wordt terugbetaald.

Om te genieten van de steun en de ervaring van Curalia op dit gebied, kunt u Curalia een mandaat te geven voor uw dossier op ProGezondheid.

Dit mandaat zal Curalia toegang geven tot uw dossier. Aangezien wij honderden dossiers van zorgverleners raadplegen, kunnen wij u helpen de inhoud van dit dossier te begrijpen en zullen wij het aanvullen met de door u verstrekte informatie/documenten.

Wij zullen u ook op de hoogte houden van de verschillende fases van de procedure.
Het mandaat is vergelijkbaar met het mandaat dat u aan uw boekhouder geeft voor uw belastingaangifte.

Het duurt slechts enkele minuten om het op te zetten.
Meer informatie over het mandaat