01

Apotheker.

De digitalisering van uw RIZIV Sociaal Statuut

Digitale procedure

Het doel van de digitalisering van de procedure is het vereenvoudigen van de taak van de zorgverleners. Het RIZIV zal de officiële databanken raadplegen om informatie te verzamelen over de situatie en activiteiten van zorgverleners. Zo kunnen ze zien of deze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van het sociaal statuut. De toekenningsvoorwaarden hebben specifieke kenmerken naargelang het beroep, maar in alle gevallen moeten de zorgverleners gedurende het jaar een bepaald aantal diensten hebben verleend.

april 30, 2020

Kennisgeving van contracten

Termijn voor het invoeren van de gegevens van een contract voor verwerking van uw dossier volgens de digitale procedure

juni 1, 2020

Gegevensverzameling (juni - juli)

Het RIZIV verzamelt informatie over uw situatie (werknemer, zelfstandige), uw functie (medewerker, enz.), Uw activiteit (onderbreking van de activiteit: ziekte, moederschap, enz.).

augustus 1, 2020

Evaluatie

Het RIZIV maakt van de verzamelde informatie een evaluatie die beslist over het toekennen van het RIZIV-Statuut: goed of niet, voltijds ¾ tijd, ½ keer de interventie waarop men recht heeft

augustus 1, 2020

Aanvullende informatie (augustus - september)

Periode waarin u informatie kunt verstrekken ter aanvulling van die van het RIZIV (uitkeringen, ...).

september 30, 2020

Eerste beslissingen (eind september)

Als u geen aanvullende informatie heeft ingevoerd, beslist het RIZIV over de toekenning van het RIZIV-statuut en het bedrag van de premie op basis van de verzamelde informatie.

oktober 1, 2020

Beslissingen na aanvullende informatie (oktober - december)

Als u aanvullende informatie heeft verstrekt, verwerkt het RIZIV deze informatie handmatig en neemt vervolgens een beslissing. Wanneer u op de hoogte gebracht wordt van deze beslissing, kunt u deze binnen de 60 dagen betwisten.

januari 15, 2021

Betaling

Tenzij de beslissing van het RIIZV wordt betwist, vindt de betaling uiterlijk 15 januari van het volgende jaar plaats.

Voor sommige apothekers is de procedure voor het aanvragen van het RIZIV-Statuut complexer dan voor andere zorgverleners. Voor apothekers die geen licentie hebben, is het aantal diensten die nodig zijn om het RIZIV-Statuut te verkrijgen, namelijk een aantal uren dat wordt verstrekt in apotheken of laboratoria voor apothekersbiologen. In dit stadium is deze informatie niet beschikbaar voor het RIZIV in de databases waartoe ze toegang heeft. Deze apothekers (assistenten, vervangers, etc.) moeten daarom de reguliere apotheker – of zelfs reguliere apothekers voor diegenen die gedurende het jaar in verschillende apotheken hebben gewerkt – blijven vragen te bevestigen dat zij in de apotheek hebben gewerkt. Deze certificaten moeten in juli-augustus worden overhandigd.

U kunt Curalia een mandaat geven om uw RIZIV Sociaal statuut-dossier op te volgen.