01

Apotheker.

De digitalisering van uw RIZIV Sociaal Statuut

Digitale procedure

Het doel van de digitalisering van de procedure is het vereenvoudigen van de taak van de zorgverleners. Het RIZIV zal de officiële databanken raadplegen om informatie te verzamelen over de situatie en activiteiten van zorgverleners. Zo kunnen ze zien of deze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van het sociaal statuut. De toekenningsvoorwaarden hebben specifieke kenmerken naargelang het beroep, maar in alle gevallen moeten de zorgverleners gedurende het jaar een bepaald aantal diensten hebben verleend.

februari 1, 2021

Kennisgeving van contracten

Eerste limietdatum voor het invoeren van de gegevens van een contract voor verwerking van uw dossier volgens de digitale procedure. Als er maar één contract in uw dossier op MyRIZIV staat, wordt de link gelegd tussen uw contract en het dossier met uw prestaties uit 2020.

juni 1, 2021

Gegevensverzameling (juni)

Het RIZIV verzamelt informatie over uw situatie (werknemer, zelfstandige), uw functie (medewerker, enz.), Uw activiteit (onderbreking van de activiteit: ziekte, moederschap, enz.).

juli 1, 2021

Evaluatie

Het RIZIV communiceert de verzamelde gegevens en de evaluatie die daaruit voortvloeit voor de toekenning van het RIZIV-statuut. Als er op dat moment nog geen contract aan het premiedossier 2020 is gekoppeld, moet u zelf een aanvraag indienen, hetzij via MyRIZIV, hetzij op papier.

juli 1, 2021

Aanvullende informatie (juli - augustus)

Periode waarin u informatie kunt verstrekken ter aanvulling van die van het RIZIV (uitkeringen, ...).

september 1, 2021

Eerste beslissingen (begin september)

Als u geen aanvullende informatie heeft ingevoerd, beslist het RIZIV over de toekenning van het RIZIV-statuut en het bedrag van de premie op basis van de verzamelde informatie. Als het RIZIV u niet het hoogste bedrag toekent voor uw beroep, kunt u binnen 60 dagen de beslissing betwisten.

september 1, 2021

Beslissingen na aanvullende informatie (september - december)

Als u aanvullende informatie heeft verstrekt, verwerkt het RIZIV deze informatie handmatig en neemt vervolgens een beslissing. Wanneer u op de hoogte gebracht wordt van deze beslissing, kunt u deze binnen de 60 dagen betwisten.

oktober 1, 2021

Betaling

RIZIV betaalt de premies waarvan de beslissing van het dossier definitief geworden is. De betaling uiterlijk 15 januari van het volgende jaar plaats (2022).

Voor sommige apothekers is de procedure voor het aanvragen van het RIZIV-Statuut complexer dan voor andere zorgverleners. Voor apothekers die geen titularis zijn, is het aantal prestaties die nodig zijn om het RIZIV-Statuut te verkrijgen, namelijk een aantal uren dat wordt gepresteerd in de apotheek of laboratorium voor apothekersbiologen. Deze informatie is niet beschikbaar in de databanken van het RIZIV. Die moet dus opgehaald worden uit andere databases van de sociale zekerheid (KSZ, enz.). Deze recuperatie vormde veel problemen voor de premies in 2019. We hopen dat de situatie beter zal zijn voor de prestaties uit 2020, maar voor bepaalde groepen apothekers zal het altijd nodig zijn om een ​​activiteitsverklaring voor te leggen die ondertekend is door de apotheker (s) titularis(en) van de apotheek waar ze werken.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor zelfstandigen die geen titularis zijn (assistenten en vervangers) en andere groepen waarvan de recuperatie van de gegevens complexer is. Curalia stelt een standaardformulier ter beschikking dat u kunt invullen en ondertekenen. Deze activiteitsverklaringen zullen in juli en augustus geïntroduceerd moeten worden.

U kunt Curalia een mandaat geven om uw RIZIV Sociaal statuut-dossier op te volgen. Dan kunnen we de activiteitsverklaringen voor u invoeren zoals we dat in 2020 deden voor honderden leden.